Telefon Numaramız
WhatsApp Hattımız
Instagram Hesabımız
Logo Go ve Tiger Erp Çözümlerinde Sipariş Bağlantı Takibi

Logo Go ve Tiger Erp Çözümlerinde Sipariş Bağlantı Takibi

Logo Go ve Tiger Erp Çözümlerinde Sipariş Bağlantı Takibi

Sipariş bağlantı takibi özelliği özelliği 2.89.00.00 sürümünden itibaren Go ve Tiger ürün gruplarında kullanılabilmektedir. Sipariş bağlantı takibi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Firma satış / satınalma işlemlerinde müşteri / tedarikçi ile belirlenen tarih aralığında, tutar veya miktar üzerinden ürün bağlantıları yapmaktadır. Yapılan bağlantı seçeneğine göre kontroller yapılarak sevk işlemleri tamamlanır. Tahsil/ödeme kayıtları bağlantılar ile ilişkilendirilerek ödeme bakiyesi izlenir. Tüm süreçler form ve rapor üzerinden takip edilebilir. Kullanıcı yetkilendirmeleri tanımlanabilir.

  1. Sipariş Bağlantısı Oluşturma

Bağlantı takibi özelliği kullanımına başlamadan önce Sistem İşletmeni – Firmalar – Firma Tanımı – Çalışma Bilgileri sekmesinde Sipariş Bağlantı Takibi kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

Finans – Hareketler  menüsüne

Satınalma Sipariş Bağlantıları

Satış Sipariş Bağlantıları

Seçenekleri üzerinden bağlantı tanımları yapılır.

Sistem işletmeninde tanımlama yapamadan ürün erişim ağacından satış/satınalma sipariş bağlantıları açıldığında uyarı mesajı verilerek. Sipariş bağlantı takibi seçeneğinin işaretlenmesi için yönlendirilir.

Satınalma / satış sipariş bağlantıları browser ekranında kolonların alacağı değerler;

Tarih                                   : Sipariş fişinin tarihidir.

Fiş no                                 : Sipariş fişinin numarasıdır

Belge No                           : Sipariş fişinde girilen belge no bilgisi gelir.

Cari Hesap Kod                : Sipariş fişinde seçilen cari hesabın kodu yazılır.

Cari Hesap Unvanı          : Sipariş fişinde seçilen cari hesabın unvanı yazılır.

Tutar                                  : Sipariş fişinin net tutarı yazılır.

Dövizli Tutar                     : Sipariş fişinin dövizli net tutarı yazılır.

Başlangıç tarihi                : Bağlantı tanımında girilen başlangıç tarihi yazılır

Bitiş tarihi                         : Bağlantı tanımında girilen bitiş tarihi yazılır.

Bağlantı Açıklama           : Bağlantı tanımı açıklama bilgisi yazılır.

Döviz Döviz Türü             : Sipariş fişinde seçilen döviz türüdür.

Bağlantı miktarı               : Bağlantı tanımında girilen miktar yazılır.

Bağlantı Tutarı                 : Bağlantı tanımında girilen tutar yazılır.

Ödenecek Tutar              : Bağlantı tutarı üzerinden tevkifat uygulansın seçilerek hesaplanan tutar yazılır.

Sevk Miktarı                     : Bağlantı ile ilişkilendirilen sevkiyatların toplam miktarı yazılır.

Sevk Tutarı                       : Bağlantı ile ilişkilendirilen sevkiyatların toplam tutarı yazılır.

Kalan Miktar                    : Bağlantı miktarından, sevk edilen miktar çıkarılarak hesaplanır.

Kalan Tutar                       : Ödenecek tutardan, sevk edilen tutar çıkarılarak hesaplanır.

Ödeme                               : Bağlantı ile ilişkilendirilen ödeme/tahsilat tutarı yazılır

Ödeme Bakiyesi              : Ödenecek tutardan, ödeme tutarı çıkarılarak hesaplanır. Kalan tutar eksi(-) bakiye verir ise ödeme bakiyesinden çıkarılır. Örn: ((Ödenecek tutar-ödeme)-kalan tutar)

İşyeri                                  : Siparişte seçilen işyeri bilgisi yazılır.

Devir Ödeme Bakiyesi   :  Ödeme bakiyesi yazılır.

Devir                                  : Bağlantı devir ile gelir ise Evet, yeni düzenlenir ise Hayır gelir.

 

Sipariş bağlantı tanımı ile yeni eklenen alanlar LG_001_01_ORFICHE tablosunda tutulmaktadır.

      commitment                            : Sipariş Bağlantısı
      cmBegDate                              : 
Bağlantı Başlangıç Tarihi
      cmEndDate                               : 
Bağlantı Bitiş Tarihi
      cmExp                                        : 
Bağlantı Açıklaması
      cmType                                      : 
Bağlantı Tipi, 1:Miktar, 2:Tutar
      cmAmount                               : 
Bağlantı Miktarı(Ana Birim)
      cmTotal                                     : 
Bağlantı Tutarı
      cmShippedAmount                : 
Sevkedilen Bağlantı Miktarı
      cmShippedTotal                      : 
Sevkedilen Bağlantı Tutarı
      cmPaymentTotal                    : Ödeme/Tahsilat Tutarı
      cmPrice                                     : 
Bağlantı Fiyatı
      cmPaidTotal                             : 
Ödenecek Tutar
      cmCanDeduct                          : 
Tevkifat Uygulansın
      cmDeductPart1                       : 
Tevkifat Pay
      cmDeductPart2                       : 
Tevkifat Payda
      cmVAT                                       : 
KDV Oranı
      cmDevirOdemeBakiye          : 
Devir Ödeme Bakiyesi

Ekle işlemi ile sipariş bağlantısı tanımlanır.

 

 

Başlangıç Tarihi               : Sistem tarihi öndeğer gelir.

Bitiş Tarihi                         : Sistem tarihi öndeğer gelir.

Açıklama                           : Sipariş bağlantısına 250 karakterlik açıklama bilgisi girilebilir.

Fiyat Türleri                      : Fiyat türü alanında 3 nokta tıklandığında Sipariş Bağlantı Fiyat Türü Tanımları penceresi açılarak tanımlamalar yapılır.

 

 

Tanımlanan değerler LG_FFF_SPECODES tablosunda SPECODETYPE=199 değeri ile oluşturulur.

Fiyat türü alanında listeden seçim yapılır. Sipariş satırlarında girilecek malzeme fiyatlarının atanacağı birim fiyat tanımlanır. Fiyat her bağlantı için ayrı belirlenir. Öndeğer seçilen satır üzerinden bağlantı tutarının hesaplaması yapılır.

Bağlantı Türü                   : Bağlantının yapılacağı tür seçilir. Miktar veya Tutar üzerinden seçilebilir.

Bağlantı Miktarı              : Yapılacak bağlantının miktar bilgisi girilir. Bağlantı miktarı * Öndeğer fiyat = Bağlantı tutarı hesaplanır.

Bağlantı Tutarı                 : Yapılacak bağlantı tutarının bilgisi girilir. Bağlantı türü tutar seçildiğinde Bağlantı tutarı /Öndeğer fiyat= Bağlantı miktarı hesaplanır.

Ödenecek Tutar              : Bağlantı tanımında tevkifat hesaplandığında tevkif edilecek KDV düşülerek hesaplanan tutar yazılır.

Tevkifat Uygulansın       : Kutucuk işaretlendiğinde tevkifat alanları aktif olur. Bağlantı tutarı üzerinden tevkifata göre hesaplama yapılarak Ödenecek Tutar alanına hesaplanan değer yazılır.

Tevkifat Oranı                  : Tevkifat uyulansın seçeneği işaretlendiğinde aktif olur. Öndeğer gelen pay/payda değiştirilebilir.

KDV                                     : Tevkifat uyulansın seçeneği işaretlendiğinde aktif olur. Öndeğer gelen KDV oranı değiştirilebilir.

Döviz Türü                        : Siparişte seçilen döviz türü değeri fiş kayıt edildiğinde yazılır.

Fiyat türleri alanında tanımlanan fiyatlar  LG_FFF_DD_ORDCMPRICE tablosunda tutulmaktadır.

LOGICALREF                     : Fiyat tanımı referansı

ORDFICHEREF                   : Sipariş fişinin referans numarası

LINENO                              : Fiyat türü sıra numarası

PRICETYPECODE              : Fiyat türü- tanımı kodu

PRICE                                 : Birim fiyat

DEFAULTFLG                    : Öndeğer seçimi 0:İşaretsiz, 1:İşaretli

Bağlantı tanımları 2 yöntem ile yapılabilir.

  1. yöntem : Fiyat türü tanımı ile bağlantı miktarı/tutarı üzerinden sevk kontrolleri
  2. yöntem : Sipariş fiş satırlarında girilen miktar ve tutar üzerinden sevk kontrolleri yapılabilir.

1.yöntemin uygulaması;

Bağlantı tanımları yapılarak, Fiş sekmesinde malzeme satırlarının girilmesi gerekir.

Malzeme kartı seçiminde  tanımlanan fiyat türünün okunması için fiyat türü ile malzeme kartı ilişkisinin kurulması gerekir.

Malzeme kartı – İzleme ve Sıralama sekmesinde Sipariş bağlantıları bölümünden tanımlanan Sipariş bağlantı fiyat türü seçimi yapılır. Açılan pencereden yeni tanımlamalar yapılabilir.

 

Malzeme kartında seçilen fiyat türü  LG_FFF_ITEMS tablosunda ORDCMPRICETYPECODE alanında tutulmaktadır.

Malzeme kartı seçiminde tanımlı satış/satınalma fiyatı geçersiz olmaktadır. Bağlantı sekmesinde tanımlanan fiyat bilgisi , sipariş satırında birim fiyat alanına yazılır. Birim fiyat alanında değişiklik yapılamaz.

Tüm satırlar girilerek fiş kayıt edilir.

Bağlantı tanımları sekmesinde fiyat türü tanımlı olduğunda , sipariş toplam miktarı ve net tutarı ile bağlantı miktarı ve bağlantı tutarı (ödenecek tutar) farklı olabilir. 

Fiyat türü tanımı kullanıldığında sipariş fişi miktar/tutarı ile bağlantı tanımı miktar/tutarı farklı olabilir.

2.yöntemin uygulaması;

2.1. Bağlantı türü seçimi yapılır. Bağlantı miktarı ve tutarı sipariş öncesinde belirlendiğinde, bağlantı miktarı veya bağlantı tutarı girişi yapılır.

Sipariş satırları düzenlenerek fiş kayıt edildiğinde, bağlantı türüne göre  siparişin toplam miktarı/ siparişin net tutarı ile bağlantı miktarı/ bağlantı tutarı kontrol edilir. Miktar/tutar eşit olmadığında uyarı mesajı verilerek sipariş kayıt edilmesi engellenir. Tanımlanan değerler ile fiş toplamları eşit olduğunda fiş kayıt edilir.

2.2. Bağlantı türü seçimi yapılır. Bağlantı miktarı ve tutarı belirsiz olduğunda , bağlantı miktarı ve tutarı alanı boş bırakılır.

Sipariş satırları düzenlenerek fiş kayıt edildiğinde, bağlantı tanımları sekmesinde Bağlantı miktarı alanına fiş satırlarının toplam miktarı, bağlantı tutarı alanına siparişin net tutarı yazılır.

Bağlantı tanımı olan siparişler, siparişler menüsü üzerinden değiştirilemez. Tüm değişiklik ve onaylama işlemleri Sipariş Bağlantıları menüsü üzerinden yapılır.

Sipariş-irsaliye-fatura da fiş geneline masraf girişi yapılamaz.

2.3. Sipariş bağlantı sözleşme tanımı sırasında malzemeler belli olmadığında tek bir malzeme seçilerek (malzeme grubu adına malzeme kartı açılabilir) miktar veya tutar seçilebilir.

 

 2. Sevk İşlemleri

Malzeme yönetimi / stok  parametrelerinden “Sipariş Bağlantısı Miktar Takibi” seçeneğinin sevk işlemlerine başlamadan belirlenmesi gerekir.

Fiş toplamı üzerinden    : Bağlantı miktarı üzerinden kontrol yapılır.

Satır üzerinden               : Sipariş satırında girilen miktar üzerinden kontrol yapılır.

Parametre öndeğeri Fiş toplamı üzerinden gelmektedir.

Sevk ve faturalama işlemleri; Sipariş fişleri browserından, Sipariş bağlantıları browserından, İrsaliye/Fatura fişlerinde sipariş aktar seçenekleri ile yapılabilir.

Sevk işleminde malzeme ve fiyat bilgisi değiştirilemez.  Malzeme miktarı değiştirilebilir.

 Parametre değeri fiş toplamı üzerinden seçildiğinde, malzeme miktarlarında değişiklik yapılarak  sevk tamamlandığında, sevk miktarı ile bağlantı miktarı kontrol edilerek , bağlantı miktarının tamamı sevk edilmiş ise sipariş kapanır.

Sipariş fişinde ki tüm satırların statüsü kapandı olarak güncellenir.

Bağlantı türü miktar seçildiğinde, sevk işleminde bağlantı miktarı aşılamaz. Uyarı mesajı verilerek işlem durdurulur.

 

 

 

Bağlantı türü tutar seçildiğinde, sevk işleminde bağlantı tutarı aşıldığında uyarı mesajı verilerek kullanıcı seçimine göre devam edilir

 

 

Sevk işlemlerinde İşlem dövizi değiştirilemez. Bağlantı tanımında belirlenen döviz türü ile sevk işlemleri yapılır.

 

Sevk edilecek malzeme detayları sipariş bağlantısında belli olmadığında, irsaliye ve faturada bağlantıda tanımlanmayan malzemelerin girişi yapılarak sipariş bağlantısı ile ilişkilendirilebilir.

İrsaliye ve fatura ekranlarında Detaylar2 sekmesine  ve fiş satırlarına sipariş bağlantı fiş no alanı eklenmiştir. 3 nokta ile açılan ekranda cari hesaba ait sipariş bağlantıları listelenir. Sipariş bağlantısı seçildiğinde satırda girilen malzemeler seçilen bağlantı ile ilişkilendirilir. Satır bazında farklı sipariş bağlantısı seçilebilir.

Sevk işleminde girilen malzemenin sipariş bağlantısı yapıldığında, bağlantıda tanımlanan fiyat türü atanır. Kullanıcı fiyatı elle değiştirebilir.

Bağlantıda fiyat türü tanımlı değil ise sevk işleminde kullanıcının girdiği birim fiyat güncellenmez.
Sevk fişinde elle girilen malzeme satırları , sipariş bağlantısı kurulduğunda yapılan satırın miktar/tutarı, bağlantı miktarı/tutar kontrolü yapılmaktadır.

 

Sevk işlemi sonrası, sipariş bağlantıları ekranında Sevk Miktarı, Sevk Tutarı, Kalan Miktar, Kalan Tutar alanları güncellenir.

 

3. Ödeme / Tahsilat işlemleri

Bağlantı tanımlarına istinaden ödeme ve tahsilatlar banka, kasa, çek/senet  veya kredi kartı fişleri ile yapılarak bağlantı ile ilişkilendirilebilir.

Gelen havale fişinde cari seçimi yapılarak tutar girilir. F9 menü seçeneklerinden sipariş bağlantısı ile sipariş bağlantıları ekranı açılır. Fiş numarası alanından 3 nokta ile cari hesabın ödeme bakiyesi olan bağlantıları listelenir.

Tahsilat/ödeme N tane bağlantı ile ilişkilendirilebilir. Sipariş bağlantısı seçildiğinde ödeme bakiyesi getirilir. Fiş tutarı ödeme bakiyesinden küçük ise fiş tutarı otomatik getirilir.

Yeni bağlantı eklediğinde fiş tutarı - ilişkili bağlantı tutarı= tutar hesaplanır.

 

Kredi kartı fişlerinde satırda F9 menü seçeneklerinden sipariş bağlantısı ilişkisi kurulur.

Çek çıkış ve çek giriş işlemlerinde satırda F9 menü seçeneklerinden sipariş bağlantısı ilişkisi kurulur.

Kasa cari hesap işlemlerinde F9 menü seçeneklerinden sipariş bağlantısı ilişkisi kurulur.

Ödeme /tahsilat kayıtları sonrası sipariş bağlantıları browserı Ödeme ve Ödeme Bakiyesi alanları güncellenir.

 

 

Tahsilat/ ödeme işleminde sipariş bağlantısı ile tahsilat/ödeme hareketi farklı döviz türü olduğunda cari döviz bilgileri ile bağlantı döviz türü seçilerek kayıt edilir. Bağlantı ile tahsilat/ödeme döviz türü farklı ise, sipariş bağlantısı ekranında  listeleme yapılmaz.

 

4. Formun Yazdırılması

Sipariş bağlantıları browserında imlecin konumladığı fiş üzerinden yaz seçeneği ile açılan ekranda Bağlantılı Siparişler Yaz Formu oluşturulur. Kullanıcı bazında özelleştirilebilir.

Parametreler penceresinde sayfayı enine kullan kutucuğu işaretlenir.

Yaz formunda;

Başlık bölümünde Bağlantı bilgileri , Ödeme bilgileri, Sipariş bilgileri

Alt bölümde; bağlantıya ait sevk fişi ve satır detayları , İlişkili cari hesap hareket detayları listelenir.

 

Bağlantıya ait tanım ve tüm hareketler formun üzerinden izlenebilir.

5. Bağlantıların raporlanması

Finans- Cari hesap raporları başlığı altından, Bağlantılı Siparişler Durum Raporu seçeneği ile tüm bağlantıların listelemesi yapılabilir.

Filtre seçenekleri veriler süzülerek analiz edilebilir.

 

 

 

6. Kullanıcı İşlem Yetkileri

Sistem işletmeni – Kullanıcılar  - Firma Yetkileri – İşlem Yetkileri – Finans – Hareketler bölümünden Satınalma sipariş bağlantıları ve Satış sipariş bağlantıları seçenekleri ile yetki tanımlamaları yapılır.

Sevket , Çoklu Sevket, Faturala, Çoklu Faturala seçenekleri kullanıcı da değiştir yetkisi var ise f9 menüde listelenmektedir.

 

 

7. Devir işlemleri

 

Sipariş bağlantısı olan fişlerin devir işlemi modülden girilen siparişler ile aynıdır. Devredilecek bölümlerde siparişlerin seçilmesi yeterlidir.

Devir işlemi sonrası yeni firma/dönemde Devir Ödeme Bakiyesi ve Devir kolonlarına değerler yazılır.

 

 

 

 

Devir edilen siparişin bağlantı tanımlarında ödeme bakiyesi alanı görünür. Devir ile gelen fişin bağlantı tanımları ekranında ödeme bakiyesi tutarı görünür

 

 

Paylaş: