Telefon Numaramız
WhatsApp Hattımız
Instagram Hesabımız
Logo Yazılım Ürünlerinde Devir İşlemleri

Logo Yazılım Ürünlerinde Devir İşlemleri

Logo Yazılım Ürünlerinde Devir İşlemleri

Mali dönem bağımlı devir işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.

Mali Dönem Bağımlı Devir İşlemleri Devir Nedir?

Devir, firmalar için tanımlanmış olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmî belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem işlemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılış işlemleri şeklinde kaydedilmesidir.

Devirden önce ne gibi hazırlıklar yapılmalı?

Devir işlemi yapmadan önce devirle ilgili versiyonun güncel olup olmadığı kontrol edilmeli, mümkünse devir için çıkmış olan versiyonlara geçilmelidir (2.89.00). Devir işleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalışmaması gerekir. Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır. Devirden önce veri dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır. Firmanın dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir işlemine başlamadan önce; bir önceki mali yılda maliyetlendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. Stok devir işleminde açılış fişlerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama işlemi yapılması performans sağlayacaktır.

Devir işlemleri sırasında nelere dikkat edilmelidir?

 • Devir işlemleri devir dokümanı okunarak yapılmalıdır. Devir işlemi toplu olarak yapılabildiği gibi "Devredilecek bölümler" alanından bölüm seçilerek de yapılmaktadır.
 • Malzeme devrinin miktara göre mi yoksa maliyet hesaplanarak mı, Cari hesap devrinin ödeme/tahsilat mı yoksa son bakiye üzerinden mi yapılacağı müşterinin isteği doğrultusunda belirlenmelidir.
 • Devredilecek bölümler seçilirken Finans modülünün (Kasa, Banka, Cari, Çek/Senet) tamamı devredilmelidir.
 • Devir sonrası oluşan açılış fişlerine raporlama dövizi bakiyeleri devredilecektir. Yerel para birimi bakiyesi ve raporlama dövizi bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin Yerel para birimi bakiyesi Borç, raporlama dövizi bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir.
 • Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden önce Kapandı konumuna getirilmelidir.
 • Devirden önce yeni döneme ait dosya oluşturma sırasında, cari hesaba ait risk çarpanları ön değer olan "1"'e otomatik olarak dönmektedir. Devir parametrelerinde "Cari hesap risk parametreleri = Devredilecek" seçilirse, devir işlemi ile cari hesabın önceki dönemde geçerli risk çarpanları aynen yeni döneme aktarılır. Risk bilgileri devredilirken riski etkiler seçeneğine bağlı olarak yeni döneme aktarılacaktır. Riske tabi olmayan işlemler açılış fişlerinde ayrı satır olarak riski etkiler=hayır seçeneği ile listelenirken riske tabi olan işlemlerde riski etkiler = evet seçeneği ile listelenecektir.
 • Devir işlemi Ödeme / Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamış işlemler için işyeri ve işlem dövizleri dikkate alınarak açılış fişinde satır oluşturulur. Ödeme planları oluşturulmaz. Ödeme tarihleri oluşturulur. Oluşan her hareketin satır açıklamasında geçmiş dönemdeki fişe ait tür, numara ve tarih bilgileri yer alır.
 • Ödeme / Tahsilat üzerinden cari hesap devri yapılırken kaynak fişin tarihi açılış fişinde yer alan "Devir İşlem Tarihi " kolonuna yazılmaktadır.
 • Devir işlemi ödeme/tahsilat üzerinden yapılırsa borç takip penceresine yansımayan hareketlerin cari hesap açılış fişlerine yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden boş satırlı ödeme planlarına bağlı işlemler bir sonraki dönemin açılış fişini etkilemeyecektir.
 • Tahsil edilmemiş kredi kartı fişlerine ait taksitler ödeme tahsilat üzerinden devir seçeneği ile yeni döneme aktarılmaktadır.Taksit işlemlerinin devrinin yapılabilmesi sağlanmıştır. 
 • Ödeme / tahsilat üzerinden devir işleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmış ise, devirden önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi işlemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.
 • Devir parametrelerinde "Fiş Numaraları = Yeni Numara verilecek" şeklinde aktarım yapıldığında yeni dönem Kayıt numaralama şablonu kontrol edilmemektedir. Yeni oluşturulacak fiş numaralarını 8 karakter olan (00000001) olarak eklemektedir.Devir İşlemlerinde; Muhasebe Devri filtresine "Hareketler üzerinden (İşyeri bazında) / Hareketler üzerinden (Genel)" seçeneği eklenmiştir.
 • Muhasebe Devri filtresine "Hareketler üzerinden (Kartın Döviz Türüne Göre)" seçeneği eklenmiştir. Hesap Kartında "Döviz Türü = TL, Türk Lirası" seçilmiş ise Hareketler üzerinden devir yaparken tüm İşlem Dövizleri Yerel Para biriminden aktarılması sağlanmaktadır.
 • Ödeme Tahsilat üzerinden devir yapıldığında borç takibi etkileyen özel fişlerin açılış fişi olarak değil özel fiş olarak devredilmesi sağlandı. Madde kapsamında Devir parametrelerine Cari Hesap Özel Fişleri: Aktarılacak /Aktarılmayacak parametresi eklenmiştir.

Devir işlemleri sırasında bilmemiz gerekenler.

 • D tipi (Depozitolu olarak hareket görmüş) satırlara sahip işlemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle D tipi stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.
 • Sabit Kıymet Kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulaşılır. Geçmiş dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülecektir.
 • Muhasebeleştirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebeleşmiş olarak gözükmeye devam edecektir. Muhasebeleşmiş amortisman kayıtlarına ait muhasebe fişi olarak muhasebe kodlarında kullanılan hesaba ait açılış fişi gözükecektir.
 • ÖTV'li malzemeler için malzeme devir işlemi sonucu oluşan devir fişinde; malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar; ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılış fişi satırında ve fiş toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıştırılarak da listelenir. ÖTV maliyeti, maliyet raporlarında ya da çıkış işlemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine eklenerek işleme katılır.
 • Cari Hesap Kur Farkı Fişleri devir parametresine bağlı olarak, Cari hesap kur farkı işlemlerinin işlem dövizi bazında bakiyeleri yeni döneme kur farkı işlemi olarak aktarılacaktır. Cari hesap için aktarılan kur farkı işlemine muhasebeleşmiş işareti gelecektir. Yani önceki dönemdeki aynı işlem dövizi için kullanıcı tarafından kesilmiş kur farkı işlemlerinin bakiyesi yeni döneme muhasebeleşmiş bir kur farkı fişi olarak aktarılacaktır. Muhasebe kur farkı fişlerinin bakiyesi ise Açılış fişlerinde yer alacaktır.
 • Yeni dönemde daha önce girilmiş fişlerdeki numara ile devredilen fişlerin numaralarının çakışması durumunda bu fişler devredilmeyecektir.
 • Devir yapılması durumunda devam eden bir puan kampanyası için önceki dönemde toplanmış puanlar geçerliliğini yitirmektedir.
 • Dış Ticaret Modülü ile ilgili işlemler de devredilmeyecektir. Operasyon fişi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari hesap kartları açılışlarına yansıyacaktır.
 • Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.
 • İş Akışı Modülü içerinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki işlemler ve görevler devredilmez.
 • Ödemeli sipariş fişlerinin devir sonrasında ödemeli olarak aktarımının yapılması sağlanmıştır.
 • Bütçe ve İstatistiki Tahminleme kayıtları dönemden bağımsız olarak kullanıldığından devir sonrasında da veriler kullanılabilir.
 • Analitik Bütçe işlemleri devredilmez.
 • Firmaya ait dönemler arasında Devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi bir şekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmiş döneme ait datanın bozulması söz konusu olacaktır.
 • E-Defter kullanan firmalar firma bazında kullanıyorsa ve farklı işyerinde hareketleri varsa tek işyerine göre devir yapması sağlanmıştır.

Not: Cari hesap özel fişleri aktarılacak olarak devir yapıldığında Özel fişler için kapama yapılmış olsa da diğer dönem ya da firmaya özel fiş kapama yapılmadan önceki (aynı) tutar ile aktarılmaktadır.

Dönem Devri:

Firmanın kendi dönemleri arasında devir işlemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları oluşturulmalıdır. Devir.Exe 'de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra "Devir işlemleri aynı firmada yapılıyor. İşleme devam edilecektir" mesajı gelecektir.

 

Firma Devri:

Yeni bir firmaya devir işlemi için öncelikle devir işleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu işlem için Firma alanında hangi firmanın devir işlemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem işletmeninde tanımlanmamış bir firma numarası verilir.

 

 

Paylaş: